In 1935 werd dhr. Johan Hubert Konsten door pastoor Haan verzocht om een kampcurcus te gaan volgen, opdat de nieuw op te richten St.Franciscusgroep nog kon deelnemen aan de Jamboree van 1937 in Bloemendaal. Na het slagen voor de cursussen werd hij de eerste jaren bijgestaan door Vaandrig Gommers. Dhr. Konsten is één van de weinige Nederlanders die Lord Baden-Powell nog persoonlijk heeft ontmoet.

Als huisvesting fungeerden achtereenvolgens een noodgebouw aan de Schinvelderweg en de zolder van Wasserij Vermeulen (waar Riet Koene als Akela de scepter zwaaide), totdat op aanraden van de politie de groep tijdens de Tweede Wereld Oorlog werd opgeheven. Na de oorlog startte men opnieuw en wel met een groot aantal leden. Als H.K. fungeerde destijds de garage van dokter Stoffels. Aangezien deze locatie al snel te klein werd verhuisde de groep naar een houten noodwoning aan de Wilhelminastraat. Een schenking van het bestuur bracht de groep verder op gang. Van deze Fl. 100,- (45,38 euro) werden maar liefs 4 tenten aangeschaft, waarna de bloeitijd van de groep aanbrak. Tot in de Italiaanse Dolomieten voerde Hopman Konsten zijn verkenners..

Na verloop van tijd echter moest het HK wijken voor nieuwbouw. De Welpen werden toen ondergebracht in een kelderruimte onder de Meisjesschool aan de Kloosterstraat (hier ligt nu de St.Jozefschool). De verkenners betrokken in die tijd de zolder van de Jongensschool aan de Schinvelderstraat (hier zit tegenwoordig Sportschool Arena en de Poolsevereniging in). De troepmiddagen, welke steevast werden geopend met gebed, het hijsen van de vlag, het zingen van een openingslied en inspectie van de troep, bestond uit, door Hopman en Vaandrig, opgezette spelen. In die tijd werden vaak dagtochten met kaart en kompas gemaakt door heel Zuid-Limburg. Als voorbereiding op het zomerkamp werden er weekends gehouden. Deze vonden vaak plaats op de "Rüsher" bij de familie Vaasen. Op zo'n weekend werden complete keukens gebouwd, bestaande uit tafelvuur waarop met hout werd gestookt, potten- en pannenrek, nat en droog afvalputje en niet te vergeten de mokkenboom. Buiten de keuken werd nog een tafel gesjord en een wasrek waarin waskommen voor de dagelijkse wasbeurt waren opgesteld.

Na een aantal jaren werd een begin gemaakt met de bouw van ons legendarische HK op de Bouwberg, dat in 1969 door een hevige brand volledig in de as werd gelegd. Deze mooie plek, tegenover het vakwerkhuis aan de Bouwbergstraat, wordt tegenwoordig nog steeds gebruikt voor kampvuren en spelprogramma's. Aan de rand van het veld ligt nog de fundering van wat eens een mooi gebouw was.....

In die tijd was de ouderavond een jaarlijks terugkerend evenement. Zo'n avond bestond uit zang, dans en enkele voordrachten, uitgevoerd door leden van de verschillende takken en door de staf. Deze avonden vonden plaats in het oude "Unitas" (deze lag op de hoek van de Dorpstraat/ Kerkstraat, tegenover de St.Gregoriuskerk). Ook was traditie om met St.Jorisdag de gehele dag in het uniform te lopen. Als verkenner in hart en nieren deed ook Hopman Konsten hieraan mee. Dit feest, maar ook het St.Franciscusfeest wordt tegenwoordig nog altijd gevierd. Voor de naam St.Franciscusgroep werd gekozen, omdat deze man een grote natuur- en dierenvriend was. Evenals de naam zijn ook de blauw-gele kleuren tot op heden in de groep bewaard gebleven.

De eerste St.Franciscusgroep vlag, die de groep sinds 2001 weer in haar bezit heeft, is te bezichtigen in de hal van het HK. De zoon van de inmiddels overleden oprichter dhr. Konsten schonk ons de vlag. De ouderraad zorgde voor een passende lijst.

In 1956 werd dhr. Konsten beëdigd als commissaris van het District-Noord. Toen kreeg hij als commissaris de taak om de weekends en kampen in het district te bezoeken en te controleren. In het jaar 1967 is de Ouderraad opgericht(kijk in het menu bij Ouderraad).

Toen in 1969 het HK op de Bouwberg afbrandde moest de groep opzoek naar een nieuwe plek. Uiteindelijk werd dit een houten gebouw aan de Schinvelderstraat (dit lag op het grasveld achter Sportschool Arena en de Poolsevereniging).