Ouder/verzorger(s) Scouting Sint Franciscus Te Brunssum

Datum: 25-6-2021
Onderwerp: Update omtrent scouting opkomsten en COVID-19 maatregelen

Geachte ouder/verzorger(s),

Langzaam komt er een verbetering in de COVID-19 pandemie die ons het afgelopen jaar sterk heeft beïnvloed. Na aanleiding van de meest recente maatregelen vanuit het RIVM en Scouting Nederland hebben wij als vereniging nieuwe besluiten kunnen maken. Met veel opluchting delen wij mede dat onze wekelijkse opkomsten terug gaan naar de oude tijden. Dit betekent dat speltakken weer samen mogen draaien op hetzelfde tijdstip.

De onderstaande opkomsttijden gaan in vanaf 30 juni 2021.

Zaterdag van 14:00 tot 17:00:
- Welpen;
- Scouts;

Vrijdag van 20:00 tot 22:30 (uitloop tot 23:00):
- Explorers.

Vrijdag vanaf 21:00:
- Roverscouts.

In de tussentijd houden wij nog steeds de huidige maatregelen in acht. Wel gaan wij niet meer werken met een plan van aanpak, maar houden wij de richtlijnen en factsheet van Scouting Nederland aan. Deze is bijgevoegd als bestand. Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met de begeleider(s) van uw zoon/dochter(s) zijn speltak.

Wij hopen u weer voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet en tot snel,

Het bestuur en alle begeleiders
Scouting Sint Franciscus

Meest recente factsheet: https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/01.Corona/Corona-en-Scouting-vanaf-16-augustus.pdf

Ouder/verzorger(s) Scouting Sint Franciscus Te Brunssum

Datum: 31-5-2021
Onderwerp: wekelijkse scouting opkomsten vanaf 5-06-2021

Geachte ouder/verzorger(s),

N.a.v. de persconferentie over de coronamaatregelen op 28 mei 2021 heeft Scouting Nederland weer een update gepubliceerd op haar website.

(https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/01.Corona/Corona-en-scouting-vanaf-5-juni.pdf). De coronamaatregelen geven ons de ruimte om fysieke (sport en spel) activiteiten te organiseren voor alle leden. Opkomsten kunnen binnen en buiten plaats vinden. Buiten is het risico het kleinst. Er geldt daarbij geen beperking op het aantal personen voor de speltakken t/m 17 jaar. Voor speltakken met leden vanaf 18 jaar geldt een maximum van 50 personen. Uiteraard houden leden van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand. Als er een activiteiten gedaan wordt buiten het eigen terrein (waaronder uitjes), dan wordt drukte vermeden.

Er wordt gedraaid met de onderstaande opkomsttijden.

Dag Tijden Speltak Aantal corona verantwoordelijken (toezichthouders)
Vrijdag

20:00-22.30u

20:00-23:00u

Explorers

Roverscouts

1 per speltak
Zaterdag

10:00-13:00

14:00-17:00

Welpen *

Scouts *

1 per speltak

*De welpen en scouts wisselen per week van tijdsblok. Dit geven ze wekelijks door aan de ouders in de speltak-app. 

 

De voornaamste maatregelen die wij, in lijn met (landelijke) richtlijnen, nemen zijn:

 1. Opkomsten kunnen binnen en buiten plaats vinden. Buiten is het risico
 2. Jeugdleden t/m 17 jaar hoeven onderling geen afstand te houden tijdens de opkomst, leiding hoeft bij de welpen geen afstand te houden tot de kinderen en (bege)leiding houdt bij scouts en explorers 1,5 meter afstand tot de jeugdleden. Leiding en leden van 18 jaar en ouder houden onderling altijd 1,5 meter afstand van elkaar.
 3. Er is bij alle activiteiten een volwassene aanwezig die herkenbaar is (een gekleurd hesje) en de coronaveiligheid waarborgt (toezichthouder).
 4. Brengen via de “Kiss and Ride” zone bij de hoofdingang aan de Dorpstraat. Probeer dit ook zo snel mogelijk te doen, blijven wachten tot het programma begint is niet toegestaan. Denk aan 1,5 meter afstand tot andere ouders/verzorgers, kinderen en stafleden.
 5. Ophalen van kinderen gaat via de zijpoort aan de Hokkelenbergstraat. In de Hokkelenbergstraat zijn parkeermogelijkheden. Uitsluitend bij het ophalen met de auto is het toegestaan om kortstondig (max. 10 minuten) te wachten op een parkeerplaats in de buurt van het gebouw in afwachting van uw kind. Wacht in de auto of bij de auto zelf. Neem ook hier de 1,5 meter afstand in acht. Ook “ophalende” fietsouders dienen op gepaste afstand van het hek te wachten.
 6. Verzoek om uw zoon/dochter thuis nog naar het toilet te laten gaan en sowieso voor de opkomst thuis nog goed de handen te laten wassen.
 7. In het scoutinggebouw blijft het mogelijk om veilig en schoon naar het toilet te gaan en de handen te wassen. We zorgen voor voldoende zeep, papieren handdoekjes, desinfectie- en EHBO-middelen binnen handbereik. Voor en na elke opkomst worden de toiletten gereinigd. Indien tussentijds reinigen noodzakelijk is, meldt dat dan aan de leiding.
 8. De binnenruimtes worden geventileerd door deuren en ramen open te zetten.
 9. Er wordt bijgehouden welke kinderen / leiding / vrijwilligers er zijn, zodat meegewerkt kan worden aan bron- en contactonderzoek.
 10. Bij klachten blijf je, ongeacht leeftijd, thuis. Krijg je klachten bij Scouting? Ga direct naar huis. Laat je testen.
 11. Is een lid in afwachting van een coronatest? Dan komt het lid niet naar Scouting. Is een huisgenoot van een lid in afwachting van een test? Dan komt het lid niet naar Scouting als de huisgenoot koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
 12. Negatief getest? Pas als je helemaal geen klachten meer hebt kun je weer naar Scouting.
 13. Positief getest? Kom niet naar Scouting en volg de aanwijzingen van de GGD.Als je weer helemaal beter bent kun je weer naar Scouting.
 14. Op vakantie of reis geweest in een land met een oranje reisadvies? Ga in quarantaine en kom niet naar Scouting.


Corona1


Mocht bovenstaande wijzigen, dan hoort u dat uiteraard van ons.

Wij zijn blij op deze manier nog steeds verder te kunnen met onze activiteiten. In deze bijzondere tijden is het niet vanzelfsprekend dat iedereen weer kan of wil deelnemen aan onze opkomsten. Dit geldt zowel voor jeugdleden als onze vrijwilligers. Het spreekt voor zich dat wij ieders keuze hierin respecteren. Mocht uw zoon/ dochter voorlopig niet naar scouting komen, geef dit wel even door aan de leiding.

Voor verdere vragen of informatie (zoals inzage in ons actuele Plan van Aanpak Scoutingopkomsten met CORONA beperkingen vanaf 5-6-2021) verwijzen wij u door naar de begeleiders van uw kind zijn of haar speltak.

Met vriendelijke groet en tot snel,

Het bestuur en alle begeleiders
Scouting Sint Franciscus