Ouder/verzorger(s) Scouting Sint Franciscus Te Brunssum

Datum: 31-5-2021
Onderwerp: wekelijkse scouting opkomsten vanaf 5-06-2021

Geachte ouder/verzorger(s),

N.a.v. de persconferentie over de coronamaatregelen op 28 mei 2021 heeft Scouting Nederland weer een update gepubliceerd op haar website.

(https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/01.Corona/Corona-en-scouting-vanaf-5-juni.pdf). De coronamaatregelen geven ons de ruimte om fysieke (sport en spel) activiteiten te organiseren voor alle leden. Opkomsten kunnen binnen en buiten plaats vinden. Buiten is het risico het kleinst. Er geldt daarbij geen beperking op het aantal personen voor de speltakken t/m 17 jaar. Voor speltakken met leden vanaf 18 jaar geldt een maximum van 50 personen. Uiteraard houden leden van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand. Als er een activiteiten gedaan wordt buiten het eigen terrein (waaronder uitjes), dan wordt drukte vermeden.

Er wordt gedraaid met de onderstaande opkomsttijden.

Dag Tijden Speltak Aantal corona verantwoordelijken (toezichthouders)
Vrijdag

20:00-22.30u

20:00-23:00u

Explorers

Roverscouts

1 per speltak
Zaterdag

10:00-13:00

14:00-17:00

Welpen *

Scouts *

1 per speltak

*De welpen en scouts wisselen per week van tijdsblok. Dit geven ze wekelijks door aan de ouders in de speltak-app. 

 

De voornaamste maatregelen die wij, in lijn met (landelijke) richtlijnen, nemen zijn:

 1. Opkomsten kunnen binnen en buiten plaats vinden. Buiten is het risico
 2. Jeugdleden t/m 17 jaar hoeven onderling geen afstand te houden tijdens de opkomst, leiding hoeft bij de welpen geen afstand te houden tot de kinderen en (bege)leiding houdt bij scouts en explorers 1,5 meter afstand tot de jeugdleden. Leiding en leden van 18 jaar en ouder houden onderling altijd 1,5 meter afstand van elkaar.
 3. Er is bij alle activiteiten een volwassene aanwezig die herkenbaar is (een gekleurd hesje) en de coronaveiligheid waarborgt (toezichthouder).
 4. Brengen via de “Kiss and Ride” zone bij de hoofdingang aan de Dorpstraat. Probeer dit ook zo snel mogelijk te doen, blijven wachten tot het programma begint is niet toegestaan. Denk aan 1,5 meter afstand tot andere ouders/verzorgers, kinderen en stafleden.
 5. Ophalen van kinderen gaat via de zijpoort aan de Hokkelenbergstraat. In de Hokkelenbergstraat zijn parkeermogelijkheden. Uitsluitend bij het ophalen met de auto is het toegestaan om kortstondig (max. 10 minuten) te wachten op een parkeerplaats in de buurt van het gebouw in afwachting van uw kind. Wacht in de auto of bij de auto zelf. Neem ook hier de 1,5 meter afstand in acht. Ook “ophalende” fietsouders dienen op gepaste afstand van het hek te wachten.
 6. Verzoek om uw zoon/dochter thuis nog naar het toilet te laten gaan en sowieso voor de opkomst thuis nog goed de handen te laten wassen.
 7. In het scoutinggebouw blijft het mogelijk om veilig en schoon naar het toilet te gaan en de handen te wassen. We zorgen voor voldoende zeep, papieren handdoekjes, desinfectie- en EHBO-middelen binnen handbereik. Voor en na elke opkomst worden de toiletten gereinigd. Indien tussentijds reinigen noodzakelijk is, meldt dat dan aan de leiding.
 8. De binnenruimtes worden geventileerd door deuren en ramen open te zetten.
 9. Er wordt bijgehouden welke kinderen / leiding / vrijwilligers er zijn, zodat meegewerkt kan worden aan bron- en contactonderzoek.
 10. Bij klachten blijf je, ongeacht leeftijd, thuis. Krijg je klachten bij Scouting? Ga direct naar huis. Laat je testen.
 11. Is een lid in afwachting van een coronatest? Dan komt het lid niet naar Scouting. Is een huisgenoot van een lid in afwachting van een test? Dan komt het lid niet naar Scouting als de huisgenoot koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
 12. Negatief getest? Pas als je helemaal geen klachten meer hebt kun je weer naar Scouting.
 13. Positief getest? Kom niet naar Scouting en volg de aanwijzingen van de GGD.Als je weer helemaal beter bent kun je weer naar Scouting.
 14. Op vakantie of reis geweest in een land met een oranje reisadvies? Ga in quarantaine en kom niet naar Scouting.


Corona1


Mocht bovenstaande wijzigen, dan hoort u dat uiteraard van ons.

Wij zijn blij op deze manier nog steeds verder te kunnen met onze activiteiten. In deze bijzondere tijden is het niet vanzelfsprekend dat iedereen weer kan of wil deelnemen aan onze opkomsten. Dit geldt zowel voor jeugdleden als onze vrijwilligers. Het spreekt voor zich dat wij ieders keuze hierin respecteren. Mocht uw zoon/ dochter voorlopig niet naar scouting komen, geef dit wel even door aan de leiding.

Voor verdere vragen of informatie (zoals inzage in ons actuele Plan van Aanpak Scoutingopkomsten met CORONA beperkingen vanaf 5-6-2021) verwijzen wij u door naar de begeleiders van uw kind zijn of haar speltak.

Met vriendelijke groet en tot snel,

Het bestuur en alle begeleiders
Scouting Sint Franciscus

 

Ouder/verzorger(s) Scouting Sint Franciscus Te Brunssum

Datum: 26-4-2021
Onderwerp: wekelijkse scouting opkomsten vanaf 30-04-2021

Geachte ouder/verzorger(s),

N.a.v. de persconferentie van het kabinet op 21 april 2021 heeft Scouting Nederland een update gepubliceerd van richtlijnen die gelden per 28-04-2021.

(https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/Corona-en-scouting-vanaf-28-april-2021.pdf). Er geldt bij scoutingopkomsten geen beperking op het aantal personen. Er wordt bij de opkomsten wel bijgehouden welke kinderen en leiding er zijn, zodat meegewerkt kan worden aan bron- en contactonderzoek. De opkomsten worden enkel georganiseerd op het eigen terrein. Voor speltakken met leden van 18 jaar en ouder (roverscouts en plusscouts) kunnen nog steeds enkel online opkomsten georganiseerd worden.


Er geldt bij scoutingopkomsten geen beperking op het aantal personen. Er wordt bij de opkomsten wel bijgehouden welke kinderen en leiding er zijn, zodat meegewerkt kan worden aan bron- en contactonderzoek. De opkomsten worden enkel georganiseerd op het eigen terrein. Voor speltakken met leden van 18 jaar en ouder (explorers, roverscouts en plusscouts) kunnen nog steeds enkel online opkomsten georganiseerd worden.

Er wordt gedraaid met de onderstaande opkomsttijden. Uiteraard wordt er in aparte lokalen gedraaid bij binnen opkomsten.

Dag Tijden Speltak Aantal corona verantwoordelijken (toezichthouders)
Vrijdag 20:00-22.30u Explorers 1
Zaterdag

10:00-13:00

14:00-17:00

Welpen *

Scouts *

1

*De welpen en scouts wisselen per week van tijdsblok. Dit geven ze wekelijks door aan de ouders in de speltak-app. 

 

De voornaamste maatregelen die wij, in lijn met (landelijke) richtlijnen, nemen zijn:

 1. De opkomsten vinden plaats op het eigen terrein of op openbare plekken (zoals het bos), waarbij drukte vermeden wordt. De opkomsten vinden zoveel mogelijk buiten plaats. Als het niet anders kan (bijv. slecht weer) dan mogen opkomsten en activiteiten óók binnen plaats vinden met goede ventilatie.
 2. Speltakken met leden van 18 jaar en ouder (roverscouts en plusscouts) hebben geen fysieke opkomsten meer, zij kunnen enkel nog online opkomsten organiseren.
 3. Jeugdleden t/m 17 jaar hoeven onderling geen afstand te houden tijdens de opkomst, leiding hoeft bij de welpen geen afstand te houden tot de kinderen en (bege)leiding houdt bij scouts en explorers 1,5 meter afstand tot de jeugdleden. Leiding onderling houdt altijd 1,5 meter afstand van elkaar.
 4. Er is bij alle activiteiten een volwassene aanwezig die herkenbaar is (een gekleurd hesje) en de coronaveiligheid waarborgt (toezichthouder).
 5. Brengen via de “Kiss and Ride” zone bij de hoofdingang aan de Dorpstraat. Probeer dit ook zo snel mogelijk te doen, blijven wachten tot het programma begint is niet toegestaan. Denk aan 1,5 meter afstand tot andere ouders/verzorgers, kinderen en stafleden.
 6. Na de opkomst gaan de leden meteen naar huis. Er is geen ruimte voor nazit en blijf ook niet hangen buiten het scoutingterrein.
 7. Ophalen van kinderen gaat via de zijpoort aan de Hokkelenbergstraat. In de Hokkelenbergstraat zijn parkeermogelijkheden. Uitsluitend bij het ophalen met de auto is het toegestaan om kortstondig (max. 10 minuten) te wachten op een parkeerplaats in de buurt van het gebouw in afwachting van uw kind. Wacht in de auto of bij de auto zelf. Neem ook hier de 1,5 meter afstand in acht. Ook “ophalende” fietsouders dienen op gepaste afstand van het hek te wachten.
 8. Verzoek om uw zoon/dochter thuis nog naar het toilet te laten gaan en sowieso voor de opkomst thuis nog goed de handen te laten wassen.
 9. In het scoutinggebouw blijft het mogelijk om veilig en schoon naar het toilet te gaan en de handen te wassen. We zorgen voor voldoende zeep, papieren handdoekjes, desinfectie- en EHBO-middelen binnen handbereik. Voor en na elke opkomst worden de toiletten gereinigd. Indien tussentijds reinigen noodzakelijk is, meldt dat dan aan de leiding.
 10. De binnenruimtes worden geventileerd door deuren en ramen open te zetten.
 11. Er wordt bijgehouden welke kinderen / leiding / vrijwilligers er zijn, zodat meegewerkt kan worden aan bron- en contactonderzoek.
 12. Bij klachten blijf je, ongeacht leeftijd, thuis. Krijg je klachten bij Scouting? Ga direct naar huis. Laat je testen.
 13. Is een lid in afwachting van een coronatest? Dan komt het lid niet naar Scouting. Is een huisgenoot van een lid in afwachting van een test? Dan komt het lid niet naar Scouting als de huisgenoot koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
 14. Negatief getest? Pas als je helemaal geen klachten meer hebt kun je weer naar Scouting.
 15. Positief getest? Kom niet naar Scouting en volg de aanwijzingen van de GGD.Als je weer helemaal beter bent kun je weer naar Scouting.
 16. Op vakantie of reis geweest in een land met een oranje reisadvies? Ga in quarantaine en kom niet naar Scouting.


factsheet03022021Corona1


Mocht bovenstaande wijzigen, dan hoort u dat uiteraard van ons.

Wij zijn blij op deze manier verder te kunnen met onze activiteiten. In deze bijzondere tijden is het niet vanzelfsprekend dat iedereen weer kan of wil deelnemen aan onze opkomsten. Dit geldt zowel voor jeugdleden als onze vrijwilligers. Het spreekt voor zich dat wij ieders keuze hierin respecteren. Mocht uw zoon/dochter voorlopig niet naar scouting komen, geef dit wel even door aan de leiding.

Voor verdere vragen of informatie (zoals inzage in ons actuele Plan van Aanpak Scoutingopkomsten met CORONA beperkingen vanaf 1-5-2021) verwijzen wij u door naar de begeleiders van uw kind zijn of haar speltak.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet en tot snel,

Het bestuur en alle begeleiders
Scouting Sint Franciscus

 

Ouder/verzorger(s) Scouting Sint Franciscus Te Brunssum

Datum: 18 februari 2021
Onderwerp: Nieuwe maatregelen sinds 20-02-2021

Geachte ouder/verzorger(s),

Nederland is de komende tijd nog grotendeels in lockdown. Maar, voor kinderen en jongeren is het belangrijk elkaar te kunnen ontmoeten en te kunnen bewegen. Dit belang heeft Scouting Nederland in de gesprekken met de overheid onderstreept. Met een mooi resultaat: binnen de nieuwe routekaart met maatregelen vanuit de overheid is er nu een uitzondering voor sport- én jeugdactiviteiten waaronder Scouting. Daar zijn we ontzettend blij mee! De huidige coronamaatregelen geven ons de ruimte om opnieuw fysieke activiteiten te organiseren voor jeugdleden t/m 17 jaar op het Scoutingterrein met aangepaste richtlijnen.
Scouting Nederland heeft een update gepubliceerd van richtlijnen die gelden per 3-2-2021.
(https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/Corona-en-Scouting-vanaf-3-februari-2021.pdf). Er geldt bij scoutingopkomsten geen beperking op het aantal personen. Er wordt bij de opkomsten wel bijgehouden welke kinderen en leiding er zijn, zodat meegewerkt kan worden aan bron- en contactonderzoek. De opkomsten worden enkel georganiseerd op het eigen terrein. Voor speltakken met leden van 18 jaar en ouder (explorers, roverscouts en plusscouts) kunnen nog steeds enkel online opkomsten georganiseerd worden.

Er wordt gedraaid met de onderstaande opkomsttijden. Uiteraard wordt er in aparte lokalen gedraaid bij binnen opkomsten.

Dag Tijden Speltak Aantal corona verantwoordelijken (toezichthouders)
Zaterdag 11:00-13:00 Welpen 1
Zaterdag 14.00u–16.00u Scouts 1

 

De voornaamste maatregelen die wij, in lijn met (landelijke) richtlijnen, nemen zijn:

 1. Opkomsten worden enkel georganiseerd op het eigen terrein. Opkomsten vinden bij voorkeur buiten plaats, echter bij slecht weer mogen opkomsten en activiteiten voor Welpen, Scouts en Explorers mogen óók binnen plaats vinden.
 2. Speltakken met leden van 18 jaar en ouder (roverscouts en plusscouts) hebben geen fysieke opkomsten meer, zij kunnen enkel nog online opkomsten organiseren.
 3. Jeugdleden t/m 17 jaar hoeven onderling geen afstand te houden tijdens de opkomst, leiding hoeft bij de welpen geen afstand te houden tot de kinderen en (bege)leiding houdt bij scouts en explorers 1,5 meter afstand tot de jeugdleden. Leiding onderling houdt altijd 1,5 meter afstand van elkaar.
 4. Er is bij alle activiteiten een volwassene aanwezig die herkenbaar is (een gekleurd hesje) en de coronaveiligheid waarborgt (toezichthouder).
 5. Brengen via de “Kiss and Ride” zone bij de hoofdingang aan de Dorpstraat. Probeer dit ook zo snel mogelijk te doen, blijven wachten tot het programma begint is niet toegestaan. Denk aan 1,5 meter afstand tot andere ouders/verzorgers, kinderen en stafleden.
 6. Na de opkomst gaan de leden meteen naar huis. Er is geen ruimte voor nazit en blijf ook niet hangen buiten het scoutingterrein.
 7. Ophalen van kinderen gaat via de zijpoort aan de Hokkelenbergstraat. In de Hokkelenbergstraat zijn parkeermogelijkheden. Uitsluitend bij het ophalen met de auto is het toegestaan om kortstondig (max. 10 minuten) te wachten op een parkeerplaats in de buurt van het gebouw in afwachting van uw kind. Wacht in de auto of bij de auto zelf. Neem ook hier de 1,5 meter afstand in acht. Ook “ophalende” fietsouders dienen op gepaste afstand van het hek te wachten.
 8. Verzoek om uw zoon/dochter thuis nog naar het toilet te laten gaan en sowieso voor de opkomst thuis nog goed de handen te laten wassen.
 9. In het scoutinggebouw blijft het mogelijk om veilig en schoon naar het toilet te gaan en de handen te wassen. We zorgen voor voldoende zeep, papieren handdoekjes, desinfectie- en EHBO-middelen binnen handbereik. Voor en na elke opkomst worden de toiletten gereinigd. Indien tussentijds reinigen noodzakelijk is, meldt dat dan aan de leiding.
 10. De binnenruimtes worden geventileerd door deuren en ramen open te zetten.
 11. Er wordt bijgehouden welke kinderen / leiding / vrijwilligers er zijn, zodat meegewerkt kan worden aan bron- en contactonderzoek.
 12. Bij klachten blijf je, ongeacht leeftijd, thuis. Scouting is geen school, daarom ga je bij verkoudheid ook niet naar Scouting. Krijg je klachten bij Scouting? Ga direct naar huis. Laat je testen.
 13. Is een lid in afwachting van een coronatest? Dan komt het lid niet naar Scouting. Is een huisgenoot van een lid in afwachting van een test? Dan komt het lid niet naar Scouting als de huisgenoot koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
 14. Negatief getest? Pas als je helemaal geen klachten meer hebt kun je weer naar Scouting.
 15. Positief getest? Kom niet naar Scouting en volg de aanwijzingen van de GGD.Als je weer helemaal beter bent kun je weer naar Scouting.
 16. Op vakantie of reis geweest in een land met een oranje reisadvies? Ga in quarantaine en kom niet naar Scouting.


factsheet03022021Corona1


Mocht bovenstaande wijzigen, dan hoort u dat uiteraard van ons.

Wij zijn blij op deze manier verder te kunnen met onze activiteiten. In deze bijzondere tijden is het niet vanzelfsprekend dat iedereen weer kan of wil deelnemen aan onze opkomsten. Dit geldt zowel voor jeugdleden als onze vrijwilligers. Het spreekt voor zich dat wij ieders keuze hierin respecteren. Mocht uw zoon/dochter voorlopig niet naar scouting komen, geef dit wel even door aan de leiding.

Voor verdere vragen of informatie (zoals inzage in ons actuele Plan van Aanpak Scoutingopkomsten met CORONA beperkingen vanaf 18-2-2021) verwijzen wij u door naar de begeleiders van uw kind zijn of haar speltak.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet en tot snel,

Het bestuur en alle begeleiders
Scouting Sint Franciscus

 

Ouder/verzorger(s) Scouting Sint Franciscus Te Brunssum

Datum: 30 september 2020
Onderwerp: Nieuwe maatregelen sinds 29-09-2020

Geachte ouder/verzorger(s),

N.a.v. de verscherping van de coronamaatregelen per 29 september 2020, heeft Scouting Nederland een update gepubliceerd van richtlijnen die gelden per 29-09-2020. De maatregel van groepsgroottes van 30 personen binnen en 40 personen buiten geldt niet voor opkomsten van Scouting voor leden t/m 17 jaar en hun leiding (zoals ook op de website van de rijksoverheid vermeld wordt). Er wordt bij de opkomsten wel bijgehouden welke kinderen en leiding er zijn, zodat meegewerkt kan worden aan bron- en contactonderzoek. We hebben een nieuw Plan van Aanpak gemaakt aangaande opkomsten per 29-9-2020.

Er wordt gedraaid met de normale opkomsttijden, behalve voor de explorers en roverscouts. Wel wordt er in aparte lokalen gedraaid bij binnen opkomsten en word het terrein verdeeld in twee.

Dag Tijden Speltak Aantal corona verantwoordelijken (toezichthouders)
Vrijdag 19:00-21:00/21:15uur Explorers 1
Vrijdag 21.30u–00.00u Roverscouts 1
Zaterdag 14.00u–17.00u Welpen/Scouts 1

 

De voornaamste maatregelen die wij, in lijn met (landelijke) richtlijnen, nemen zijn:

 1. Opkomsten vinden bij voorkeur buiten plaats, echter bij slecht weer mogen opkomsten en activiteiten voor Welpen, Scouts, Explorers en Roverscouts mogen óók binnen plaats vinden. Vanaf 18 jaar geldt wel een maximum van 30 personen binnen.
 2. Jeugdleden t/m 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden tijdens de opkomst, leiding hoeft bij de welpen geen afstand te houden tot de kinderen en (bege)leiding houdt bij scouts en explorers 1,5 meter afstand tot de jeugdleden (https://www.scouting.nl/nieuws/vragen-en-antwoorden-over-scouting-en-het-coronavirus-covid-19#welke-leden-moet-nu-afstand-houden-tot-elkaar).
 3. Er is bij alle activiteiten een volwassene aanwezig die herkenbaar is (een gekleurd hesje) en de coronaveiligheid waarborgt (toezichthouder).
 4. Brengen via de “Kiss and Ride” zone bij de hoofdingang aan de Dorpstraat. Probeer dit ook zo snel mogelijk te doen, blijven wachten tot het programma begint is niet toegestaan. Denk aan 1,5 meter afstand tot andere ouders/verzorgers, kinderen en stafleden.
 5. Na de opkomst gaan de leden meteen naar huis. Er is geen ruimte voor nazit en blijf ook niet hangen buiten het scoutingterrein.
 6. Ophalen van kinderen gaat via de zijpoort aan de Hokkelenbergstraat. In de Hokkelenbergstraat zijn parkeermogelijkheden. Uitsluitend bij het ophalen met de auto is het toegestaan om kortstondig (max. 10 minuten) te wachten op een parkeerplaats in de buurt van het gebouw in afwachting van uw kind. Wacht in de auto of bij de auto zelf. Neem ook hier de 1,5 meter afstand in acht. Ook “ophalende” fietsouders dienen op gepaste afstand van het hek te wachten.
 7. Verzoek om uw zoon/dochter thuis nog naar het toilet te laten gaan en sowieso voor de opkomst thuis nog goed de handen te laten wassen.
 8. In het scoutinggebouw blijft het mogelijk om veilig en schoon naar het toilet te gaan en de handen te wassen. We zorgen voor voldoende zeep, papieren handdoekjes, desinfectie- en EHBO-middelen binnen handbereik. Voor en na elke opkomst worden de toiletten gereinigd. Indien tussentijds reinigen noodzakelijk is, meldt dat dan aan de leiding.
 9. De binnenruimtes worden geventileerd door deuren en ramen open te zetten.
 10. Er wordt bijgehouden welke kinderen / leiding / vrijwilligers er zijn, zodat meegewerkt kan worden aan bron- en contactonderzoek.
 11. Bij klachten blijf je, ongeacht leeftijd, thuis. Scouting is geen school, daarom ga je bij verkoudheid ook niet naar Scouting. Krijg je klachten bij Scouting? Ga direct naar huis. Laat je testen.
 12. Is een lid in afwachting van een coronatest? Dan komt het lid niet naar Scouting. Is een huisgenoot van een lid in afwachting van een test? Dan komt het lid niet naar Scouting als de huisgenoot koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
 13. Negatief getest? Pas als je helemaal geen klachten meer hebt kun je weer naar Scouting.
 14. Positief getest? Kom niet naar Scouting en volg de aanwijzingen van de GGD.Als je weer helemaal beter bent kun je weer naar Scouting.
 15. Op vakantie of reis geweest in een land met een oranje reisadvies? Ga in quarantaine en kom niet naar Scouting.

 
factsheet05062020Corona1


Mocht bovenstaande wijzigen, dan hoort u dat uiteraard van ons.

Wij zijn blij op deze manier verder te kunnen met onze activiteiten. In deze bijzondere tijden is het niet vanzelfsprekend dat iedereen weer kan of wil deelnemen aan onze opkomsten. Dit geldt zowel voor jeugdleden als onze vrijwilligers. Het spreekt voor zich dat wij ieders keuze hierin respecteren. Mocht uw zoon/ dochter voorlopig niet naar scouting komen, geef dit wel even door aan de leiding.

Voor verdere vragen of informatie verwijzen wij u door naar de begeleiders van uw kind zijn of haar speltak.
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet en tot snel,

Het bestuur en alle begeleiders
Scouting Sint Franciscus

 

Ouder/verzorger(s) Scouting Sint Franciscus Te Brunssum

Datum: 15 december 2020
Onderwerp: wekelijkse scouting opkomsten vanaf 15-12-2020

Geachte ouder/verzorger(s),

Nederland is tot en met 9 febvruari 2021 in lockdown. Scouting neemt daarom haar verantwoordelijkheid om contacten gedurende deze periode tot een minimum te beperken. Scouting past niet binnen de smalle definitie die de overheid in deze lockdown aan sportactiviteiten heeft toegekend.

Daarom zijn er géén opkomsten en zijn clubhuizen gesloten (https://www.scouting.nl/nieuws/vragen-en-antwoorden-over-scouting-en-het-coronavirus-covid-19).

Scouting Nederland spant zich actief in om in overleg met de overheid Scouting zo snel als (veilig) mogelijk is, weer op te starten. Zoek de grenzen van de regels niet op, zodat we na 19 januari snel weer écht naar Scouting kunnen.

Op het moment dat we onze activiteiten weer kunnen hervatten, dan hoort u dat uiteraard van ons.
Wij hopen dat iedereen gezond blijft de komende periode van lockdown. Samen kunnen we ervoor zorgen dat deze corona-crisis een halt wordt toegeroepen.

Wij wensen iedereen, ondanks deze lastige periode, toch heel fijne kerstdagen toe en een goed en vooral gezond 2021.

Voor verdere vragen of informatie verwijzen wij u door naar de begeleiders van uw kind zijn of haar speltak. Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet en tot snel,

Het bestuur en alle begeleiders
Scouting Sint Franciscus